לעילוי נשמת גיטל רונס

בת אלכסנדר זאב

נפטרה בתאריך ט בחודש כסלו תשנו

ת.נ.צ.ב.ה.

מוקדש באהבה לעילוי נשמת הסבתא גיטל בת רבי אלכסנדר זאב רונס ז"ל.