לעילוי נשמת יוסף Kohn

בן דוד הכהן

נפטר בתאריך כד בחודש חשון תשנה

ת.נ.צ.ב.ה.

מוקדש באהבה להגדלת תורה ולהאדרתה לעילוי נשמת הסבא יוסף בן דוד הכהן ז"ל