לעילוי נשמת אפרים חיים רוקח

בן שאול

נפטר בתאריך כג בחודש אב תשסג

ת.נ.צ.ב.ה.

לע"נ הרב אפרים חיים ב"ר שאול רוקח, בר-אוריין ובר-אבהן והעמיד תלמידים הרבה. נלב"ע כג מנחם אב תשס"ג.
ממשפחות: רוקח, ווגל, לזרוביץ, שפק וגוטוויליג.