לעילוי נשמת אברהם יואל רפפורט

בן אליעזר

נפטר בתאריך טו בחודש אייר תשנד

ת.נ.צ.ב.ה.

לעילוי נשמת, אבינו היקר אברהם יואל בן אליעזר רפפורט, נלב"ע ט"ו אייר תשנ"ד. ת.נ.צ.ב.ה.