לעילוי נשמת חנה רפפורט

בת אברהם

נפטרה בתאריך ג בחודש אדר א תשסח

ת.נ.צ.ב.ה.

לעילוי נשמת גברת חנה בת אברהם. נלב"ע ג אדר א תשס"ח. ת.נ.צ.ב.ה.