לעילוי נשמת חוה לאה רפפורט

בת אברהם

נפטרה בתאריך ב בחודש אדר תשע

ת.נ.צ.ב.ה.

לעילוי נשמת אימנו היקרה חוה לאה בת אברהם. ת.נ.צ.ב.ה.