לעילוי נשמת מרדכי רפפורט

בן משה יונה

נפטר בתאריך טו בחודש אדר תשנו

ת.נ.צ.ב.ה.

לעילוי נשמת אבינו היקר מרדכי בן משה יונה שתיל. ת.נ.צ.ב.ה.