לעילוי נשמת דינה לאה שאולזון

בת יצחק יעקב ושרה

נפטרה בתאריך כא בחודש שבט תשסה

ת.נ.צ.ב.ה.

טרם נמסרו פרטים.