לעילוי נשמת חיים יוסף יחזקאל שאולזון

בן מנחם שלמה זלמן ורחל

נפטר בתאריך יז בחודש חשון תשכה

ת.נ.צ.ב.ה.

טרם נמסרו פרטים.