לעילוי נשמת משה לויט

בן יוסף ושרה

נפטר בתאריך א בחודש שבט תשכז

ת.נ.צ.ב.ה.

טרם נמסרו פרטים.