לעילוי נשמת אלכסנדר מאיר

בן נתן דוד ושרה

נפטר בתאריך כ בחודש תשרי תשלח

ת.נ.צ.ב.ה.

טרם נמסרו פרטים.