לעילוי נשמת אסתר רבקה פרידמן

בת יצחק ורודל

נפטרה בתאריך ח בחודש כסלו תשנו

ת.נ.צ.ב.ה.

טרם נמסרו פרטים.