לעילוי נשמת זיסל בתיה לויט

בת אליעזר הכהן וטובי ינטה

נפטרה בתאריך ל בחודש אב תשנה

ת.נ.צ.ב.ה.

טרם נמסרו פרטים.