לעילוי נשמת יעקב פרידמן

בן משה יוסף וחנה הנדל

נפטר בתאריך יא בחודש אב תשנ

ת.נ.צ.ב.ה.

טרם נמסרו פרטים.