לעילוי נשמת חוה אש

בת אברהם צבי

נפטרה בתאריך טו בחודש אייר תשנג

ת.נ.צ.ב.ה.

לעי"נ הסבתא חוה אש ז"ל בת אברהם צבי שטריק