לעילוי נשמת אסתר שווייגר

בת מאיר

נפטרה בתאריך כא בחודש טבת תשנו

ת.נ.צ.ב.ה.

לעי"נ הסבתא אסתר שווייגר ז"ל בת מאיר שטרן.