לעילוי נשמת זאב שווייגר

בן יהושע פאלק

נפטר בתאריך כד בחודש חשון תשסז

ת.נ.צ.ב.ה.

לעי"נ הסבא זאב ז"ל בן יהושע פאלק שווייגר.