לעילוי נשמת פרץ אש

בן משה יונה

נפטר בתאריך כז בחודש סיון תשיד

ת.נ.צ.ב.ה.

לעי"נ הסבא פרץ ז"ל בן אהרון יוסף אש