לעילוי נשמת אהרן שוויכה

בן הרב מנחם ושרה

נפטר בתאריך ד בחודש שבט תשלח

ת.נ.צ.ב.ה.

לע"נ חכם אהרן שוויכה נ"ע בן הרב מנחם ושרה, מייסד ישיבת "אהבה ואחוה" במצרים וביכנ"ס "אמרי-נועם" בירושלים. נלב"ע ד בשבט תשל"ח.