לעילוי נשמת יצחק שולמן

בן איסר

נפטר בתאריך א בחודש טבת תשסח

ת.נ.צ.ב.ה.

טרם נמסרו פרטים.