לעילוי נשמת אסתר שחור

בת יום טוב ליפמן

נפטרה בתאריך טו בחודש אייר תשעא

ת.נ.צ.ב.ה.

טרם נמסרו פרטים.