לעילוי נשמת דב שחור

בן גרשון אליהו

נפטר בתאריך ח בחודש אב תשלח

ת.נ.צ.ב.ה.

טרם נמסרו פרטים.