לעילוי נשמת שמואל נשר

בן יצחק צבי

נפטר בתאריך ו בחודש ניסן תשסא

ת.נ.צ.ב.ה.

טרם נמסרו פרטים.