לעילוי נשמת יעקב נתן לרמן

בן טוביה

נפטר בתאריך טו בחודש חשון תשסג

ת.נ.צ.ב.ה.

לעילוי נשמת יעקב נתן ז"ל בן טוביה לרמן. נלב"ע ט"ז מרחשון תשס"ג.