לעילוי נשמת יפה לרמן

בת אברהם משה

נפטרה בתאריך יח בחודש תמוז תשסא

ת.נ.צ.ב.ה.

לעילוי נשמת מרת יפה לרמן ז"ל בת אברהם משה שטיין. נלב"ע י"ח תמוז תשס"א.