לעילוי נשמת אהרון שטיינמץ

בן יוסף יוזפא

נפטר בתאריך ד בחודש שבט תשסח

ת.נ.צ.ב.ה.

לעילוי נשמת אהרן בן יוסף יוזפא שטיינמץ ז"ל. נלב"ע ד בשבט תשס"ח.