לעילוי נשמת גנענדיל בלאס

בת שמעון

נפטרה בתאריך כו בחודש חשון תשנח

ת.נ.צ.ב.ה.

לע"נ גנענדיל בת שמעון.  ת.נ.צ.ב.ה