לעילוי נשמת נפתלי צבי וולטר שטרן

בן שמעון

נפטר בתאריך יז בחודש כסלו תשסה

ת.נ.צ.ב.ה.

לעי"נ בעלי נפתלי צבי (וולטר) בן שמעון שטרן ז"ל. נלב"ע י"ז כסלו תשס"ה.