לעילוי נשמת מיכאל צבי שטרן

בן אברהם ברוך ואידל הי"ד

נפטר בתאריך כד בחודש תשרי תשע

ת.נ.צ.ב.ה.

טרם נמסרו פרטים.