לעילוי נשמת יוסף יהושע בלאס

בן שמואל

נפטר בתאריך ד בחודש שבט תשמו

ת.נ.צ.ב.ה.

לע"נ יוסף יהושע בן שמואל. ת.נ.צ.ב.ה