לעילוי נשמת גיטל שטרן

בת משה

נפטרה בתאריך כה בחודש אלול תשסט

ת.נ.צ.ב.ה.

לע"נ גיטל בת משה. ת.נ.צ.ב.ה