לעילוי נשמת עזריאל וילנסקי

בן שרגא פייבל ז"ל

נפטר בתאריך ב בחודש כסלו תשמ

ת.נ.צ.ב.ה.

לע"נ אבינו היקר: רבי עזריאל בן שרגא פייבל ז"ל וילנסקי.