לעילוי נשמת חיה שרה ע"ה וילנסקי

בת חיים

נפטרה בתאריך ד בחודש אדר תשמג

ת.נ.צ.ב.ה.

לע"נ אימנו היקרה: מרת חיה שרה בת רבי חיים ע"ה