לעילוי נשמת מרים רייך

בת מרדכי ברוך בענדיט

נפטרה בתאריך ו בחודש אלול תשסח

ת.נ.צ.ב.ה.

טרם נמסרו פרטים.