לעילוי נשמת חנוך שיפמילר

בן ברוך יעקב

נפטר בתאריך יג בחודש אייר תשסא

ת.נ.צ.ב.ה.

לע"נ חנוך בן ברוך יעקב שיפמילר ומרים בת מרדכי ברוך בענדיט רייך ז"ל