לעילוי נשמת סבים וסבתות שלדובסקי

בת זאב וולף

נפטרה בתאריך ט בחודש אב תשעב

ת.נ.צ.ב.ה.

טרם נמסרו פרטים.