לעילוי נשמת נחום בער שלדובסקי

בן חיים ז"ל

נפטר בתאריך ט בחודש טבת תשנט

ת.נ.צ.ב.ה.

לעילוי נשמת הרב נחום בער בן חיים ז"ל. נלב"ע ט טבת תשנ"ט. ולעילוי נשמת הסבים והסבתות.