לעילוי נשמת שמואל שלום

בן שמחה

נפטר בתאריך כד בחודש תמוז תשנ

ת.נ.צ.ב.ה.

טרם נמסרו פרטים.