לעילוי נשמת אסתר שמחון

בת מרים

נפטרה בתאריך יז בחודש שבט תשמב

ת.נ.צ.ב.ה.

לעי"נ אימי אסתר שמחון בת מרים קמחי. נלב"ע  יז שבט תשמ"ב. תנצב"ה.