לעילוי נשמת חיים שמחון

בן שמחה

נפטר בתאריך כח בחודש אדר תשנב

ת.נ.צ.ב.ה.

לעי"נ אבי חיים בן שמחה שמחון. נלב"ע כ"ח אדר תשנ"ב. תנצב"ה.