לעילוי נשמת משה יצחק שמיר

בן הרב יוסף גאל-דו

נפטר בתאריך כז בחודש אדר תשסח

ת.נ.צ.ב.ה.

טרם נמסרו פרטים.