לעילוי נשמת שאול שנלר

בן ישעיהו הלוי

נפטר בתאריך יט בחודש אייר תשלט

ת.נ.צ.ב.ה.

טרם נמסרו פרטים.