לעילוי נשמת קלמן שפירא

בן מלך

נפטר בתאריך טו בחודש ניסן תשלב

ת.נ.צ.ב.ה.

טרם נמסרו פרטים.