לעילוי נשמת נעמי רייזל שפירא

בת ישעיהו ושרה רחל

נפטרה בתאריך כב בחודש תמוז תשסה

ת.נ.צ.ב.ה.

טרם נמסרו פרטים.