לעילוי נשמת שרה גריידי

בת יחיא

נפטרה בתאריך כא בחודש כסלו תשע

ת.נ.צ.ב.ה.

לעי"נ אימנו מרת שרה גריידי ע"ה. ת.נ.צ.ב.ה