לעילוי נשמת שלום סעיד

בן מחפוד

נפטר בתאריך ז בחודש טבת תשסד

ת.נ.צ.ב.ה.

לעי"נ אבינו רבי שלום סעיד ז"ל.  ת.נ.צ.ב.ה