לעילוי נשמת יונה סעיד

בת יפת

נפטרה בתאריך טו בחודש סיון תשנא

ת.נ.צ.ב.ה.

לעי"נ אימנו מרת יונה סעיד ע"ה.  ת.נ.צ.ב.ה