לעילוי נשמת שלום גריידי

בן שמעון

נפטר בתאריך כד בחודש סיון תשסט

ת.נ.צ.ב.ה.

לעי"נ אבינו רבי שלום גריידי ז"ל.  ת.נ.צ.ב.ה