לעילוי נשמת מרגלית שרייבר

בת רחל ושלום יזדי

נפטרה בתאריך ה בחודש חשון תשס

ת.נ.צ.ב.ה.

טרם נמסרו פרטים.