לעילוי נשמת אברהם ראשי

בן משה

נפטר בתאריך יג בחודש שבט תשסא

ת.נ.צ.ב.ה.

טרם נמסרו פרטים.